Π.Ι.Σ. προς Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος: Σχέσεις ιατρών και ασφαλιστικών εταιρειών

Αθήνα, 2-11-2020

Α.Π.: 5883

Προς την                                                                                                     

Ένωση Ασφαλιστικών

Εταιρειών Ελλάδος

Κοινοποίηση:

Ασφαλιστικές Εταιρείες

Ιατρικοί Σύλλογοι

Εκλέκτορες

Ιατρικές Εταιρείες

Υπουργό Υγείας κ. Β.Κικίλια

Υφυπουργό Υγείας κ.Β.Κοντοζαμάνη

Αξιότιμε κ. Σαρρηγεωργίου

Θέμα: Σχέσεις Ιατρών και ασφαλιστικών εταιρειών

Σε απάντηση της από 11.06.2020 επιστολής σας και των εκεί αναφερόμενων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.         Η μέχρι σήμερα πρακτική της συντονισμένης δράσης ασφαλιστικών εταιρειών – μελών σας και ιδιωτικών κλινικών προκειμένου να βλαφθεί τόσο ο ελεύθερος ανταγωνισμός (που όψιμα επικαλείστε) όσο και τα συμφέροντα των ιατρών /μελών μας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από την τρέχουσα διοίκηση του ΠΙΣ.

Η επί μακρόν ανοχή του ιατρικού κόσμου σε παράνομες και αθέμιτες πρακτικές ασφαλιστικών εταιρειών – μελών σας έχει προφανώς εκληφθεί ως αδυναμία. Η αντιμετώπιση αυτή είναι προδήλως εσφαλμένη. Γι’ αυτό και σας ενημερώνουμε ότι εμείς (με την αντίστοιχη τεκμηρίωση) θα απευθυνθούμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να επιληφθεί των ζητημάτων αθέμιτων πρακτικών.

2.         Το γεγονός ότι η Ένωση σας παρέχει κάλυψη σε σχετικές πρακτικές (τις οποίες θέσαμε στην συνάντηση και από κοινού όλοι οι παρευρισκόμενοι καταδίκασαν) μας προκαλεί θλίψη αναφορικά με τις προσδοκίες μας για ουσιαστικό διάλογο και φιλική επίλυση των (ομολογημένων από όλους μας) προβλημάτων.

3.         Η όψιμη επίκληση του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού στην επιστολή σας είναι τουλάχιστον υποκριτική σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες και πρακτικές πολλών μελών σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΙΣ αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και ουχί εταιρεία ή σωματείο όπως εσείς. Συνεπώς δεσμεύεται από τη βασική αρχή τήρησης της νομιμότητας σε όλες του τις λειτουργίες και δε χρειάζεται ουδείς να το υπενθυμίσει.

4.         Ουδέποτε σας ζητήσαμε να συντονίσουμε δράσεις ώστε να παραβούμε τους νόμους της χώρας. Αντίθετα, σας ζητήθηκε η συνδρομή ώστε να διαφυλάξουμε τη νομιμότητα από τις παράνομες πρακτικές μελών σας.

5.         Είναι προφανές ότι μοναδική διέξοδος είναι η προσφυγή στην δικαιοσύνη και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ταυτόχρονα σας ενημερώνουμε ότι αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις αθέμιτες πρακτικές μελών σας που έχουν ως αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι σας με ευθύνη σας να λαμβάνουν υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας από αυτές που έχετε συμβατικά έναντί της δεσμευτεί και οφείλετε.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ