Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων ειδικότητας Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, οι εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων για την περίοδο Οκτωβρίου 2020, θα ολοκληρωθούν κανονικά.

Οι επιτροπές οφείλουν να χρησιμοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αίθουσες αμφιθεάτρων κτλ), ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα μετάδοσης του COVID-19.

Οι ιατροί που μετέχουν στις εξετάσεις είτε ως εξεταστές είτε ως εξεταζόμενοι μπορούν να μετακινηθούν από Νομό σε Νομό αφού εξαιρούνται της απαγόρευσης.

Σε περίπτωση που κάποια επιτροπή δεν δύναται να διεξάγει τις εξετάσεις για πολύ συγκεκριμένους λόγους, θα πρέπει να ενημερώσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το γεγονός και να δικαιολογήσει λεπτομερώς τους λόγους αδυναμίας της. Σε αυτή την περίπτωση η γραμματεία της επιτροπής οφείλει να ενημερώσει τους υποψήφιους προς εξέταση.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικώς τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών ευθύνης σας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ