Π.Ι.Σ. : Λειτουργία Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών – Επαγγελματικών Ενώσεων

 Αθήνα, 05/11/2020

                                                                                                                         Α.Π.: 7512

Προς:

Επιστημονικές Ιατρικές εταιρείες

Κοιν.:

– Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας  

– Υπουργείο Υγείας

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη φάση του COVID – 19, η οποία αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στη συνήθη λειτουργία των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών σε όλα τα επίπεδα (συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις, γενικές συνελεύσεις, συνέδρια επιτροπών και συμβουλίων, αρχαιρεσίες κ.λπ.), το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε ότι η χρήση της τεχνολογίας θα πρέπει να προκρίνεται σε όλες τις περιπτώσεις για την ομαλή και φυσιολογική λειτουργία των Επιστημονικών Εταιρειών.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να μην αναβάλλονται προγραμματισμένες λειτουργίες όπως συνελεύσεις, αρχαιρεσίες, συνεδριάσεις και εκδηλώσεις, αλλά να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι για τη διεξαγωγή τους.

Κατά προτίμηση όταν πρόκειται για καταστατικές λειτουργίες θα πρέπει να επιλέγονται πλατφόρμες που εξασφαλίζουν πιστότητα, όπως για παράδειγμα για συνελεύσεις την πλατφόρμα e-Presence και Zoom και για αρχαιρεσίες η πλατφόρμα ΖΕΥΣ.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και παραγωγική συνέχιση του έργου σας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...