Οδηγίες και Αλγόριθμος για διαχείριση COVID-19

 Αθήνα, 05/11/2020

Α.Π.: 7517

Προς                                                                                                                  

– Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας

– Επιστημονικές ιατρικές Εταιρείες

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε οδηγίες και αλγόριθμο για τη διαχείριση του COVID – 19,  όπως διαμορφώθηκαν από την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος και την Ελληνική Εταιρεία Λοιμωξιολογίας.

Οδηγίες διαχείρισης COVID 19 στην πρωτοβάθμια περίθαλψη_Ε.Ε.Π.Ε.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 _Ε.Ε.Λ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ