Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη δύο (2) κενών θέσεων από ειδικευμένους ιατρούς, με δελτίο ΑΠΥ

Θέσεις εργασίας