Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με Δ.Π.Υ.

Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτών ιατρών ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, για συνεργασία με το Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ”, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ