Συνεχιζόμενη Ιατρική Επιμόρφωση 2020 – 2021, Μαρούσι, 7/10/20-30/6/2021

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Συνεχιζόμενη Ιατρική Επιμόρφωση 2020 – 2021, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Μαρούσι, 7/10/20-30/6/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.iatriko.gr/el/content/epimorfotika-amaroysioy-2020-2021?cl=609.