Συνεχιζόμενη Επιμόρφωση στην Παιδιατρική, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, 1/10/2020 – 15/7/2021

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Συνεχιζόμενη Επιμόρφωση στην Παιδιατρική 2020 – 2021, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, 1/10/20-15/7/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.iatriko.gr/el/content/epimorfotika-paidiatriko-2020-2021?cl=609