1ο Virtual Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής Laser και Αισθητικής Δερματολογίας, 13-14/2/2021

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

1ο Virtual Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής Laser και Αισθητικής Δερματολογίας, 13-14/2/2021