Εμβολιασμός Υγειονομικού Προσωπικού (Ορθή Επανάληψη)

Επικαιρότητα

                                                                                                Αθήνα 12.1.2021

Προς τους                                                                                                     ΑΠ: 8163

Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητή/ε κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Β. Κοντοζαμάνη, με αριθμ.πρωτ. 33/12.1.2021 (ΑΠ ΠΙΣ: 8159/12.1.2021),  με θέμα: Εμβολιασμός Υγειονομικού Προσωπικού,  με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

.

Επισυναπτόμενη λίστα μεγάλων κλινικών: