3η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: Πρόσκληση για πρόσληψη επικουρικών ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Θέσεις εργασίας

Συμπλήρωση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ιατρών Γενικής Ιατρικής για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών, για την πρόσληψη σε φορείς αρμοδιότητας Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας