7η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας, 13/2/2021

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Στοιχεία Εκδήλωσης: «7η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας»

Χώρος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά

 Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021  

Διοργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr 

Πληροφορίες: Γραμματεία Ημερίδας

T+ 30 210 61 09 991

Email: info@concopco.com