Γ.Ν.Θ. “Ο Αγ. Δημήτριος”: Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας