Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Κυπαρισσίας: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αρίθμ. 661/09.02.2021 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, όπως αναφέρονται παρακάτω :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΑΘΜΟΣΣΥΝΟΛΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΗΛ.: 2761-360-180

FAX.: 2761-360-189

ΠΡΟΣΦΑΤΑ