Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου “Το Βουβάλειο”: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ