1Η ΔΥΠΕ Αττικής: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. σε Κ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. σε Κέντρα Υγείας της 1ης ΔΥΠΕ Αττικής