Γ.Ν. Χανίων “Ο Αγ. Γεώργιος”: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν. Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”

ΠΡΟΣΦΑΤΑ