Γ.Ν. Χανίων “Ο Αγ. Γεώργιος”: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν. Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”