Γεν. Κλινική Κέρκυρας “Α. Μάστορας”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιατρούς

ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ « ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΙΑΤΡΟΙ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ