Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρού

Θέσεις εργασίας

Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) επικουρικού ιατρού, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής