Π.Ι.Σ. προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Μη εκπροσώπηση Π.Ι.Σ. στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Προς                                                                                        Αθήνα, 19-4-2021

Την Διοικήτρια                                                                        Α.Π.: 9227

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

και Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

κυρία Καρποδίνη Θεανώ

Προς

τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.

Η Υπουργική απόφαση Υ.Ο.Δ.Δ. 213 (18/03/2021) για μη εκπροσώπηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ μεσούσης της πανδημίας, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για το πώς η πολιτεία αντιλαμβάνεται μείζονα ζητήματα χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας σε εποχή οξείας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Οι υπόγειες μεθοδεύσεις που χαρακτήρισαν την προηγούμενη περίοδο δεν θα αναχαιτίσουν τις πάγιες διεκδικήσεις του ιατρικού σώματος για τις αδικίες που έχουν δημιουργηθεί και ταλαιπωρούν τους συμβεβλημένους και μη, ιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι ο Οργανισμός ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στον τρόπο άσκησης της ιατρικής πράξης και στις παροχές υγείας προς τους ασφαλισμένους, η απουσία εκπροσώπου του ΠΙΣ στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ δημιουργεί ένα ανυπέρβλητο κενό, καθώς τα θέματα άσκησης ιατρικής πράξεως είναι πολυσύνθετα, εξειδεικευμένα και δυσνόητα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Επειδή πολλές αποφάσεις του Οργανισμού που έρχονται από το παρελθόν είναι διαχρονικά άδικες και αναστατώνουν την ποιότητα υπηρεσιών υγείας των συμβεβλημένων ιατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει ενδελεχή έγγραφη ενημέρωση του ΠΙΣ για προτάσεις ή αποφάσεις που μεταβάλλουν το πλαίσιο λειτουργίας της δημόσιας ΠΦΥ, η οποία αποτελεί σημαντικό πυλώνα δημόσιας υγείας. Η πανδημία COVID-19 δημιουργεί νέα επιστημονικά δεδομένα που διαφοροποιούν σημαντικά την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες με μακροπρόθεσμες υγειονομικές συνέπειες και δυσμενή οικονομική επιβάρυνση για τον Οργανισμό, εάν δε συμπεριληφθούν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες.

Επισημαίνουμε ότι το θέμα της θεσμικής εκπροσώπησης του ΠΙΣ στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ παραμένει ανοικτό καθόσον δεν εκπροσωπείται ο πρωταρχικός πάροχος υγείας. Ζητήματα που άπτονται του πλαισίου συνταγογράφησης, διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, εξορθολογισμού της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, άδικων περικοπών αποζημίωσης και περικοπής clawback στο διαγνωστικό κλάδο, παροχές του ενιαίου κανονισμού παροχών ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα της ορθολογικής άσκησης της ιατρικής από ειδικούς επιστήμονες. Επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ απέχει από τον επιστημονικό κανόνα ορθής άσκησης της ιατρικής πράξης, θα μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ