Η Χειρουργική εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού – Η Συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων, Υβριδική διεξαγωγή, 12/6/2021

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Επιστημονική Ημερίδα: “Η Χειρουργική εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού –  Η Συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων”

Διεξαγωγή: Υβριδική

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 12 Ιουνίου 2021

Διοργάνωση: Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Οργάνωση – Γραμματεία: AIDA

Τ: (+30) 2312201544

Ε: info@aida.com.gr

W: www.aida.com.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...