Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας: Ανακοίνωση για θέση επικουρικού ιατρού

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την πρόσληψη
επικουρικού ιατρού ειδικότητας παιδιατρικής, για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών
αναγκών. Η πρόσληψη γίνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 3ετούς διάρκειας
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ