Υπ. Υγείας: Εγκύκλιος για το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Ιατρικό Επάγγελμα