Ημερίδα Κολποσκόπησης-Παθολογίας Τραχήλου, διαδικτυακά, 23/10/2021

Στοιχεία Εκδήλωσης: Ημερίδα Κολποσκόπησης – Παθολογίας Τραχήλου: «Η εξειδικευμένη γνώση δίπλα στον γυναικολόγο και τη γυναίκα»

Χώρος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά

 Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021  

Διοργάνωση: Τμήμα Κολποσκόπησης & Τμήμα Εφαρμογών Laser κατώτερου γεννητικού συστήματος, ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ