2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4 Επικουρικούς ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4 Επικουρικούς ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, στο Κ.Υ. Έμπωνα και στο Π.Π.Ι Γενναδίου (Ρόδος)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...