2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4 Επικουρικούς ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Θέσεις εργασίας

2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4 Επικουρικούς ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, στο Κ.Υ. Έμπωνα και στο Π.Π.Ι Γενναδίου (Ρόδος)