Yποχρέωση καταβολής των παραβόλων υπέρ Π.Ι.Σ. για τις ανταποδοτικής φύσεως υπηρεσίες του

Με την Κ.Υ.Α. Γ5α/Γ.Π. 35046/28.7.2021 (ΦΕΚ 3775/13-8-2021 τΒ) προσδιορίστηκε το ύψους των παραβόλων για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Π.Ι.Σ. ως εξής:

α) για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, παράβολο ποσού ογδόντα (80) ευρώ,

β) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, παράβολο ποσού τριάντα (30) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου,

γ) για την αναγνώριση τίτλου ειδικότητας που έχει αποκτηθεί σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., παράβολο ποσού τριάντα (30) ευρώ

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι για τις ανταποδοτικής υπηρεσίες του Π.Ι.Σ. απαιτείται η καταβολή του σχετικού παραβόλου εκ μέρους του αιτούντα και μάλιστα ως δικαιολογητικό.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ