Π.Ι.Σ. προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Προείσπραξη Clawback 2021

Αθήνα, 23/8/2021

Α.Π.: 10213

Προς                                                                                       

Την Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , κ. Θεανώ Καρποδίνη                                                                 

Αποστόλου Παύλου 12

Μαρούσι

Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια

                      Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη

                        Ιατρικοί Σύλλογοι χώρας

                        Μέλη Γενικής Συνέλευσης Π.Ι.Σ.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Μετά τη σχετική  ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ της 12ης Αυγούστου 2021, περί προείσπραξης του 70% του clawback του 2021, οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε έντονα και να επισημάνουμε τα κάτωθι: 

1. Πρόκειται περί απόφασης πρωτοφανής στα χρονικά, να ζητείται προκαταβολικά η παρακράτηση clawback για το τρέχον έτος, χωρίς να υπάρχει η σχετική οριστικοποίηση του σημειώματος clawback. 

2. Σε έτος πανδημίας COVID και αυξημένες διαγνωστικές ανάγκες ΠΦΥ του πληθυσμού που εξυπηρετούνται από τον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί χρέος της πολιτείας να τις χρηματοδοτήσει στο ακέραιο  και όχι να μετακυλήσει προκαταβολικά το λογαριασμό στους ιατρούς. 

3. Ο μηνιαίος αυτός καταλογισμός έρχεται να προστεθεί στο διακανονισμό των 120 δόσεων και υπερβαίνει κατά πολύ το όριο της επιβίωσης του κλάδου. 

4. Η συνταγή της άσκησης κοινωνικής πολιτικής εις βάρος της επιβίωσης του ιατρικού κλάδου στη χώρα μας, έχει εξαναγκάσει σε μετανάστευση γύρω στους 18.000 ιατρούς. 

5. Ο καταλογισμός έχει συμπεριλάβει και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς που ουδέποτε υπέβαλλαν ιατρικές πράξεις στον ΕΟΠΥΥ, και επομένως δεν υπόκεινται σε καθεστώς clawback. 

6. Η χώρα λαμβάνει το πακέτο βοήθειας για την πανδημία COVID, οι ιατροί εξυπηρετούν τους πολίτες με συνέπεια και αξιοπιστία και τελικά αναγκάζονται σε πτώχευση λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και συσσωρευτικής χρέωσης clawback από την πολιτεία, η οποία δεν έχει προβλέψει τις σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη των αυξημένων υγειονομικών αναγκών.

Οι τυχόν κινητοποιήσεις του κλάδου εν μέσω πανδημίας COVID θα επιφέρουν ολέθριες συνέπειες στη διαχείρισή της.  Ζητούμε  επιτακτικά την άμεση απόσυρση της απόφασης και την οριστική κατάργηση του clawback

ΠΡΟΣΦΑΤΑ