Γ.Ν. Κεφαλληνίας: Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας