Πρόγραμμα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Γενικά, Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων, Επικαιρότητα, Χωρίς κατηγορία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα θα ανανεώνεται συνεχώς μέχρι να αποστείλουν όλες οι εξεταστικές επιτροπές τις ημερομηνίες των εξετάσεων.