Πρόγραμμα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα θα ανανεώνεται συνεχώς μέχρι να αποστείλουν όλες οι εξεταστικές επιτροπές τις ημερομηνίες των εξετάσεων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ