Γ.Ν.Θ. “Γ. Γεννηματάς – Ο Αγ. Δημήτριος” – Ο.Μ. “Γ. Γεννηματάς”: Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας