Γ.Ν. Πατρών “Ο Αγ. Ανδρέας”: Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας