6η ΥΠΕ – Μονάδες Παροχής Π.Φ.Υ.: Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ