Γ.Ν. Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”: Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ