Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Δ/ντή του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Εκ μέρους του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, σας προωθώ συνημμένα την προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Θερμή παράκληση μας είναι, αν μπορεί να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΠΙΣ Ελλάδος και να προωθηθεί ηλεκτρονικά στα μέλη σας.

Είμαι στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες/διευκρινήσεις.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση

Με εκτίμηση

CHRISOVALANTIS KYRKOU

Human Resource Officer

Administration Department

Tel.: +35722847314, Fax: +35722511870

e-mail: Chrisovalantis.Kyrkou@bococ.org.cy

Bank of Cyprus Oncology Centre

32 Acropoleos Avenue, 2006 Strovolos

Cyprus

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...