Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής, Διαδικτυακά, 20/11/2021

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Στοιχεία Ημερίδας: Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής / Virtual Event

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20 Νοεμβρίου 2021

Διοργάνωση: Τμήμα Παίδων – ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr