Ελληνική Αστυνομία: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εξήντα (60) θέσεων ως αξιωματικών ειδικών καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού στην Ε.Α. από ιδιώτες

ΠΡΟΣΦΑΤΑ