Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών με ιατρικό προσωπικό.

Θέσεις εργασίας

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικού ιατρού, για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, ειδικότητας Παθολογίας