Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Χειρουργό ιατρό, με Α.Π.Υ.

Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό
συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν.
Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου.