Παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας περιόδου Φεβρουαρίου 2022

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Ιατρικό Επάγγελμα, Συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που προκλήθηκαν (διακοπή ηλεκτροδότησης, κ.λπ.), η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας περιόδου Φεβρουαρίου 2022, παρατείνεται μέχρι και τις 28/01/2022 και ώρα 15:00.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις ειδικότητας Φεβρουαρίου 2022 είναι οι ιατροί να έχουν ολοκληρώσει το χρόνο ειδικότητας τους έως και τις 25/01/2022, σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Γραφείο Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου