«ΣΤ’ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΕΙ “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”», Αθήνα, 19/3/2022

Η Ελληνική Εταιρείας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής (https://eeeei.gr/) διοργανώνει το ΣΤ’ Επιστημονικό Συνέδριο “Νοσοκομείο στο Σπίτι” στο Divani Caravel, το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 και ώρα 09:00

Το πρόγραμμα (το οποίο ανανεώνεται): https://is3d.eu/eeeei/6epistimonikosynedrio.pdf

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...