Περιγραφή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Iούλιος 2022

Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Ιατρικό Επάγγελμα