ΓΟΝΚ “Αγ. Ανάργυροι”: Αναγνώριση ως κατάλληλο να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στη Νευρολογία

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα

Προκήρυξη για τη διενέργεια κλήρωσης, για την κάλυψη δύο (2) νεοσύστατων θέσεων, στην ειδικότητα της Νευρολογίας (πλήρης ειδίκευση) στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα «Οι Άγιοι Ανάργυροι».