Γ.Ν. Σερρών: Προκήρυξη δύο (2)θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, ειδικότητας Αναισθησιολογίας

Θέσεις εργασίας