ΕΔΟΕΑΠ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη συνεργασίας Ιατρού Ορθοπεδικού

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2022, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνσηinfo@edoeap.gr .

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να υπάρχει η ένδειξη: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ