ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αλλαγή κωδικών πληρωμής παραβόλων

Σας ενημερώνουμε ότι οι ιατροί που έχουν λάβει κωδικούς πληρωμής για παράβολα που αφορούν Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος, Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων και Χορηγήσεις Τίτλων Από Ε.Ε., μέχρι και την Παρασκευή 04/11/2022 και δεν έχουν προχωρήσει στην πληρωμή των παραβόλων έως σήμερα, θα πρέπει από τη Δευτέρα 07/11/2022 να επικοινωνήσουν με τον ΠΙΣ, προκειμένου να τους εκδοθεί νέος κωδικός πληρωμής, κατόπιν των αλλαγών στους κωδικούς πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν από το Σύστημα ΔΙΑΣ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ