Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) – Παρ/μα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών από ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής

Θέσεις εργασίας