Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με έναν Γενικό Ιατρό και έναν Χειρουργό, με καθεστώς έκδοσης Α.Π.Υ.

Θέσεις εργασίας