Περιφερειακή Διοίκηση Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α.: Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών για παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Άρτας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ