Ω.Κ.Κ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη δύο (2) θέσεων Μετεκπαιδευόμενων Ιατρών στον Καρδιοχειρουργικό Τομέα

Θέσεις εργασίας