Κ.Υ. Σάμου: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη τριών (3) ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής, Καρδιολογίας και Ενδοκρινολογίας με καθεστώς έκδοσης Α.Π.Υ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ